องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดย ท่านนายกนิกร ระวังงาน มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงานเคลียร์กิ่งใม้ที่ตัดแล้วแต่ล้ำถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านสวนตาล หมู่ที่ 1 เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรได้โดยไม่มีกิ่งไม้กีดขวางทางบริเวรไหล่ทาง
สอบถาม