องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายนิกร ระวังงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
ติดต่อ 09 2260 5993
กิจกรรม
ช่องทางร้องเรียน - ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
E-SERVICE
คู่มือประชาชน
สถานที่สำคัญ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบถาม