องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566ท่านนายกนิกร ระวังวาน ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงาน ติดตั้งวาล์วเดนน้ำปลายสายท่อเมนส่งน้ำ หมู่ 5 บ้านยายจิบ เพื่อที่สามารถโบลท์น้ำที่อาจมีตะกอนทิ้ง โดยจะโบลท์น้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง