องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ท่านนายกนิกร ระวังวาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงานนำรถกระเช้า ตัดกิ่งไม้ที่ปิดบังกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกหน้า อบต.ท่าพระยา และบริเวณแยกทางด่วนมอเตอร์เวย์ หมู่ 4 เพื่อให้สามารถจับภาพได้ดี และให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรผ่านมา