องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 อบต.ท่าพระยา ได้รับแจ้งว่าน้ำประปาสายวัดน้อยน้ำขุ่นแดงท่านนายกนิกร ระวังงาน จึงได้มอบหมายให้ รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วพบว่ามีน้ำขุ่นแดง จึงได้ดำเนินการแก้ไขเปิดวาล์วโบลว์น้ำระบายตะกอนท่อน้ำทิ้ง เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด