องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ท่าน นายกนิกร ระวังงาน มอบหมายงานให้ รองนายกฯ รองปลัดฯ เจ้าหน้าที่ และคนงาน ออกปฎิบัติงานตัดกิ่งไม้บริเวณถนน หมู่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อตำบลบางระกำ เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเดินทางสะดวกไม่มีกิ่งไม้กีดขวางข้างถนนครับ