องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ท่านนายกนิกร ระวังงาน ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้าบริเวณริมถนน หมู่ 4 เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาเป็นอันตรายต่อประชาชนรวมถึงบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ ในช่วงฤดูฝนที่อาจมีลมแรง นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย