องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ท่าน นายกนิกร ระวังงาน พร้อมด้วย รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ อาการป่วยตลอดจนความต้องการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เช่น เตียงนอน และร่วมมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ โดยได้มอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ สบู่ สำลี น้ำยาล้างแผล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยติดเตียง