องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
โครงการวางท่อเมนประปาถนนวัดท่าในเชื่อมต่อวัดสิงห์นายกนิกร ระวังงาน พร้อมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจงานวางท่อประปา ดูแลความเรียบร้อยการทำงานของผู้จ้างเหมา การสัญจรของประชาชนในความปลอดภัย จนกว่างานจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง