องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระยา เข้า ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาขอขอบคุณ คุณหมอใจดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระยาด้วยครับ