องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ท่าน นายกนิกร ระวังงาน มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บสายไฟฟ้าที่พาดข้ามหลังคาบ้านป้าเกลี้ยง หมู่ 2 ซึ่งพาดผ่านคลองบางแก้วออกจากพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าเวลาฝนตกลมแรงอาจเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นอันตรายแก่ประชาชนได้