องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ท่านนายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายงานให้ ท่านเลขานายกฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา หมู่ 5 หมู่ 3 และหมู่ 2 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ทั้งมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดการเกิดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน
สอบถาม