องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ท่าน นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายงานให้ ท่านเลขานายกฯ และ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในบริเวณวัดน้อยเจริญสุข หมู่ 4 โดยซ่อมแซมไฟที่ไม่ติด จำนวน 4 จุด โดยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านวัดน้อย ได้รับความสะดวกในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดการเกิดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน
สอบถาม