องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ท่าน นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตัดหญ้าริมทางสาธารณะและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนเส้นวัดหลวง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่สัญจรของพี่น้องประชาชน