องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ร่วมกับ วัดสิงห์ โดยท่าน นายกนิกร ระวังงาน พร้อมรองนายกฯ รองปลัด และพนักงาน ออกตรวจเยี่ยมมอบเตียงให้ ผู้ป่วยติดเตียง มอบให้ นางบุญมา คุ้มขจร และ นายนิมิตร ไถ้บ้านกวย หมู่ 2 ได้สอบถามความเป็นอยู่อาการป่วยตลอดจนความต้องการให้การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ และยังได้มอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว ขอขอบคุณ วัดสิงห์ ที่มอบเตียงและข้าวสารให้ผู้ป่วยติดเตียงในตำบลท่าพระยา โดย อบต.ท่าพระยาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้