องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ท่าน นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายงานให้ ท่านเลขานายกฯ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในบริเวณในวัดท่าในและถนนด้านนอก จำนวน 4 จุด โดยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านวัดท่าใน ได้รับความสะดวกในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดการเกิดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน
สอบถาม