องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ท่าน นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายงานให้ ท่านเลขานายกฯ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในบริเวณหมู่บ้านสวนตาล หมู่ 1

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้านสวนตาล ได้รับความสะดวกในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และลดการเกิดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน