องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ความคืบหน้าการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางแก้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2566 เพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลตำบลนครชัยศรี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก ซึ่งเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซาก ของ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วันที่ 22 มิ.ย. 2566 เวลา 14.30 น. นายธันยา จรูญสมาธิศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ อ.นครชัยศรี ร่วมกับ นายเฉลิมเกียรติ ศรีทองอินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี นางสาวภูษณิศา วุฒิวัฒนา ปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี และนายสำเนา สาระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เพื่อติดตาม

ผลการดำเนินงานการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางแก้ว ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โดยผลการดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแนวคันดินปิดคลองบางแก้ว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะก่อสร้างฐานรากของประตูระบายน้ำต่อไป คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปลายปี 2566

ผลประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อป้องกันน้ำท่วม ชุมนุมเทศบาลตำบลนครชัยศรี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะทำการก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ำท่วมจากสถานีสูบน้ำฯ ถึงสะพานคลองบางแก้ว เพื่อป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางแก้ว ซึ่งบรรจุในแผนงบประมาณ พ.ศ. 2567

สอบถาม