องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 23 มิถุนายน 2566ท่านนายกนิกร ระวังงานได้มอบหมายงานให้ รองนายกฯ รองปลัด และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกดำเนินการล้างหอถังประปาของระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดน้อย หมู่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปามีสีขุ่นเหลือง น้ำไม่ใสสะอาด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ดำเนินการล้างหอถังประปาเมื่อมีการรับแจ้งน้ำมีสีขุ่นเหลือง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่ไหลแรง ใสและสะอาด ทุกๆหมู่ ครับ
สอบถาม