องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “ต่อต้านยาเสพติดโลก”นำโดย นายนิกร ระวังงาน นายกอบต.ท่าพระยาพร้อมด้วย รองนายก เลขานายก ปลัดอบต. รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานส่วนตำบลร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
สอบถาม