องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ท่าพระยา และ รพ.สต.บ้านห้วยตะโก ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา อบต.ท่าพระยา ต้องขอบขอบคุณคุณหมอด้วยครับ
สอบถาม