องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ท่านนายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายงานให้ ท่านเลขานายกฯ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นำรถกระเช้าดำเนินการ #ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในบริเวณ หมู่ 5 ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ไม่ติดหลายจุด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดการเกิดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน