องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ท่าน #นายกนิกร ระวังงาน พร้อมด้วยรองนายก รองปลัด เลขานายก ได้ออกสำรวจสายไฟฟ้าบริเวณวัดท่าใน #เพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายไฟที่ ตก ห้อย ร่วง ให้เป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อประชาชนได้
สอบถาม