องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ท่าน #นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ในโรงเรียนวัดน้อย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลมแรงไม่มีกิ่งไม้หักโค่น เเละเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน