องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ขอขอบคุณ #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี(PEA) ที่ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและสายสื่อสาร จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร บริเวณ หมู่ 1 ถนนวัดหลวงเชื่อมต่อวัดท่าใน เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย