องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ท่าน #นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายงานให้ รองนายกฯ รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำประปาที่รั่วซึม บริเวณ หมู่ 3 และหมู่ 5 ให้เสร็จเรียบร้อยโดยชาวตำบลท่าพระยาสามารถใช้น้ำประปาได้เป็นปรกติครับ