องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาและประชาชนตำบลท่าพระยา ขอขอบคุณ ท่านจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการติดตั้งไฟสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ถนนสายคลองวัว หมู่ 2 ถึงทางมอเตอร์เวย์