องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ขอขอ[คุณ เสี่ยสุทิน ที่ให้ความอนุเคาระห์ นำรถมาเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำที่คลองวัว ม.2 เพื่อให้น้ำในคลองวัวไหลสะดวกขึ้น
สอบถาม