องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา นำโดยท่านนายกนิกร ระวังงาน พร้อมด้วยรองนายกฯ เลขานายก สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณริมคลองหน้าวัดหลวง