องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 อบต.ท่าพระยา โดยท่านนายกนิกร ระวังงาน พร้อมด้วย ประธานสภาฯ รองนายกฯ กรรมการตรวจงานจ้าง ออกตรวจการลงหินคลุก บริเวณถนนสองสาม หมู่ 2 บริเวณช่วงถนนที่เมื่อฝนตกแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวโค้งต่ำ และเพื่อให้การสัญจรได้สะดวกขึ้นและให้ความปลอดภัยของประชาชนครับ