องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา นำโดยท่านนายกนิกร ระวังงาน พร้อม รองนายกฯ รองปลัดฯ สมาชิกอบต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อวัดสิงห์นำของมามอบให้ผู้ป่วยติดเตียง นางบุญมา หมู่ 2 และดูความคืบหน้างานก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัย และอบต.ท่าพระยา ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
สอบถาม