องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา โดยท่านนายกนิกร ระวังงาน ได้ประสานไปยัง คุณบวร ลาภเจริญวงค์ ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตำบลบางแก้ว เพื่อนำข้าวสารไปมอบให้กับโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาและโรงเรียนวัดน้อย ในพื้นที่ตำบลท่าพระยา
สอบถาม