องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา โดยท่านนายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งต้นไม้บริเวณริมรั้วโรงเรียนวัดวัดน้อย เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดอันตรายจากพายุฝนลมแรงได้ครับ