องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา โดยท่านนายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่าน้ำปะปาไหลอ่อน บริเวณพื้นที่หมู่ 5 โดยได้ตรวจเช็คตามจุดต่อท่อน้ำเพื่อหาสาเหตุน้ำไหลไม่แรงและทำการซ่อมแก้ไข
สอบถาม