องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ดำเนินโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาทางการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ดำเนิน
โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาทางการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่ อายุ 60 ปีขึ้นไป ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าพระยา ในวันนี้มีแพทย์มาตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ และตรวจวัดสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาทางการมองเห็นเพื่อรับแว่นสายตาพรุ่งนี้ อบต.ท่าพระยา ยังเปิดให้ผู้สูงอายุทุกท่านมาตรวจวัดสายตาอีกหนึ่งวัน ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่านมาตรวจวัดสายตากันน่ะครับ