องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566โดยท่านนายกนิกร ระวังงาน ประธานกองทุนฯ พร้อมด้วย รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด
สมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ดำเนินการมอบผ้าอ้อม แผ่นรองซับการขับถ่าย ตาม โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้แจกผ้าอ้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลท่าพระยา ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สนับสนุนโดย #กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าพระยา และยังได้มอบข้าวสารและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วย