องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 #องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา โดยท่านนายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดรถรับส่งผู้ป่วยพิการ ซึ่งอาศัยอยู่ หมู่ 5 ต.ท่าพระยา ไปโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในการเดินทางไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
สอบถาม