องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 18 กันยายน 2566 นายนิกร ระวังงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ขอขอบคุณท่านจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี ให้เกียรติมามอบแว่นตาตามโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหา การมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม