องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 สภ.นครชัยศรี สายตรวจท่าพระยา ร่วมกับ นายก อบต.ท่าพระยา นาย นิกร ระวังงาน กด.ตร พี่ สุทิน กามินี ว.4 ว.10 และคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดท่าใน
สอบถาม