องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยา ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หมู่ 1 น้ำประปาไม่ใหล นายกนิกร ระวังงาน นายก อบต.ท่าพระยา จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าตรวจสอบหาจุดน้ำรั่ว ซึ่งพบท่อแป๊ปรั่ว ผุกร่อน บริเวณวัดท่าใน จึงรีบดำเนินการเปลี่ยนท่อแป๊ปเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาได้ปกติ และรับแจ้งซ่อมไฟทางที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่หมู่ 5