องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วัดน้อยเจริญสุข

    วัดน้อยเจริญสุข

          วัดน้อยเจริญสุข ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม ไปทางทิศใต้ ประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ วัดแห่งนี้ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย และเป็นวัดเก่าแก่ แต่จะสร้างขึ้นในสมัยใด ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ทราบแต่เพียงว่า อาคารอุโบสถหลังเก่า ได้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2376 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วยได้พบแผ่นเงินแผ่นทองจารึก ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์เก่า หน้าวิหารหลังเดิม คือบริเวณที่ตั้ง อาคารอุโบสถหลังปัจจุบันนี้เมื่อปี พ.ศ. 2510

           อนึ่งวัดแห่งนี้ ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือ "โคลงนิราศพระประถม" ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ เมื่อคราวเสด็จนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ในปีมะเมีย จุลศักราช 1196 (พ.ศ. 2377) ได้เสด็จผ่านสถานที่และวัดต่างๆ หลายแห่ง ตามระยะทางที่เสด็จมาโดยลำดับ จนกระทั่งถึงบริเวณที่ตั้ง พระประถม หรือพระปฐมเจดีย์ในปัจจุบันนี้ ได้เสด็จผ่านมาถึงวัดน้อยเจริญสุขด้วย