องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา


          โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดชั้นเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2519 เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 รับนักเรียนเข้าเรียนแบบสหศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 พลตำรวจโทประชา บูรณธนิต ประธานดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนร่วมกับคณะ คือ นางปราณี บูรณธนิต พระครูสังฆคารวิสุทธิ์(เพี้ยน เฟื่องนคร) เจ้าอาวาสวัดหลวงประชาบูรณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดหลวงประชาชนชาวตำบลท่าพระยาและตำบลใกล้เคียงที่ร่วมจัดสร้างโรงเรียน ด้วยเหตุที่นายกร จาตุรจินดา ได้บริจคที่ดินและเงินจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก. พร้อมครุภัณฑ์ มีความประสงค์ขอใช้ชื่อโรงเรียนเป็นอนุสรณ์แก่มารดาท่าซึ่งถือกำเนินเป็นชาวนครชัยศรี และถึงแก่กรรมแล้ว ปัจจุบันบรรจุอัฐิอยู่ในเจดีย์ ณ วัดหลวงประชาบูรณะ ดังนั้นทางราชการจึงอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียน "พลอยจาตุรจินดา" ตามความประสงค์ของผู้บริจาค

          โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ตั้งอยู่บริเวณวัดหลวงประชาบูรณะ เลขที่ 19/20 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ทั้งหมด 38 ไร่ 62 ตารางวา ได้จากที่ดินของวัดประชาบูรณะส่วนหนึ่ง และประชาชนบริจาคให้อีกส่วนหนึ่ง

          กรมสามัญศึกษา (สมัยนั้น) แต่งตั้งนายปลิว เนครแก้ว วุฒิ กศ.บ. ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดีจากนายกร จาตุรจินดา พลตำรวจโทประชา บูรณธนิต เจ้าอาวาสวัดหลวงประชาบูรณะ คณะกรรมการวัด และประชาชนตำบลท่าพระยา และตำบลใกล้เคียงช่วยกันพัฒนากิจการต่างๆ ของโรงเรียนเจริญขึ้นเป็นลำดับ

          ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา คือ นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์

สอบถาม