องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วัดท่าใน

วัดท่าใน

          เป็นวัดตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา อยู่ตรงข้ามกับที่ทำการ อบต.ท่าพระยา มีรูปปั้นหลวงปู่ห่วง อดีตเจ้าอาวาสวัดซึ่งชาวบ้านให้การเคารพนับถือ