องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วัดหลวงประชาบูรณะ

วัดหลวงประชาบูรณะ

          วัดหลวงประชาบูรณะ เป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน มีหลวงพ่อใหญ่พระประธานในโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนตำบลท่าพระยา  เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านวัดท่าใน ตำบลท่าพระยา บริเวณรอบวัดเป็นสวนผลไม้ ทิศใต้ติดกับโรงเรียนวัดหลวง

          วัดหลวงประชาบูรณะเป็นวัดร้างมาก่อน คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น จนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2499 พลตำรวจโท ประชา บูรณะธนิต ได้พบและอุปถัมภ์วัดแห่งนี้ให้เป็นวัดที่มีพระจำพรรษา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

          ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ ซากเจดีย์โบราณจำนวน 1 องค์ ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ 18 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร ปัจจุบันทางวัดได้นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้บนองค์เจดีย์ แล้วทำบันไดทางขึ้นไว้ทิศตะวันออก มีอุโบสถอยู่ข้างซากเจดีย์ เป็นอุโบสถหลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 สร้างทับฐานอุโบสถหลังเก่า มีใบเสมาโดยรอบจำนวน 8 ใบ ทำจากหินทรายสีแดงซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสร้างด้วยอิฐฉาบปูนลงรักปิดทอง พุทธศิลปะอู่ทอง คือ พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม พระนาสิกแบน พระโอษฐ์แบะ ปลายสังฆาฏิตัดตรงเหนือพระนาภี น่าจะมีการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง

สอบถาม