องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย สำหรับประชาชน วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2021

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ ทาง LINE Official และโทร. 1784
หรือแจ้งเหตุได้ที่ อบต.ท่าพระยา เบอร์โทรศัพท์ 034-331904
และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน