องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ติดต่อหน่วยงาน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

♦ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี

♦ จังหวัดนครปฐม 73120 ประเทศไทย

♦ thapaya401@gmail.com

♦ 0-3433-1904 0-3433-3896


♦ http://www.thaphraya.go.thสอบถาม