องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าพระยา เรื่อง ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าพระยาทราบถึงภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดังนั้น เราควรร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยการลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เช่น ไม่เผาไหม้ขยะทุกชนิด เพื่อควบคุมค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและระบบทางเดินหายใจ