องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าพระยา ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ทราบ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1.โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต โดยผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน
2.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขและแมวกัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันที และเช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง
3.หากพบว่าสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ตนเองหรือผู้อื่น ให้นำไปขังเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วันหรือพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที