องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี ในวันเสาาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี จะเข้าดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.จึงทำให้บริเวณดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้...

ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ในวันเสาาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
จะเข้าดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
จึงทำให้บริเวณดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้
1. บ้านวัดท่าใน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา
2. สะพานคลองวัว หมู่ที่ 2 - ทางด่วนมอเตอร์เวย์
3. หมู่ที่ 4 เขตติดต่อกับหมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา - ทางด่วนมอเตอร์เวย์
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้