องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
อบต.ท่าพระยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการรณรงค์คนไทยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลท่าพระยา"รักชาติ รักประชาธิปไตย เราคนไทย ต้องไปเลือกตั้ง"